Kancelaria Notarialna Magdalena Sądej-Gil

Lex Est Quod Notamus

NOTARIUSZ

Magdalena

Sądej - Gil

ul. Śniadeckich 53/3
85-011

Bydgoszcz

tel.:
523 214 467
www:
MagdalenaSadej-Gil.notariusz.pl
Godziny pracy:
 • poniedziałek: 9:00 - 16:00
 • wtorek: 9:00 - 16:00
 • środa: 9:00 - 16:00
 • czwartek: 9:00 - 16:00
 • piątek: 9:00 - 16:00
 • inne terminy i godziny po wcześniejszym uzgodnieniu


W Kancelarii istnieje możliwość dokonywania płatności karta płatniczą.

OPŁATY NOTARIALNE

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, zwane taksą notarialną, określone na podstawie umowy ze stronami czynności, którego maksymalną wysokość reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.).

Czynności notarialne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wobec czego do pobieranej taksy notarialnej doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki 23%.

Notariusz w Bydgoszczy oprócz taksy notarialnej pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty. Są to przede wszystkim:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych – dotyczy m.in. następujących czynności:
  • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  • umowy depozytu nieprawidłowego,
  • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  • ustanowienie hipoteki,
  • umowy dożywocia,
  • umowy spółki;
 • podatek od spadków i darowizn - w przypadku sporządzenia czynności w formie aktu notarialnego, a które obejmują: umowę darowizny, nieodpłatne zniesienie współwłasności lub ugodę w tym zakresie;
 • opłata sądowa – jeśli w sporządzonym akcie notarialnym zamieszczony został wniosek o wpis do księgi wieczystej podlegający tej opłacie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn są odprowadzane przez notariusza na rachunek właściwego urzędu skarbowego, natomiast pobrane opłaty sądowe notariusz przekazuje, dokonując wpłaty na rachunek bankowy sądu rejonowego właściwego do rozpoznania wniosku o wpis do księgi wieczystej lub bezpośrednio w kasie tego sądu.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Z powyższym wnioskiem wystąpić może również osoba prawna, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia w tym trybie, wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.03 s.